Enter Fashion

Vuka Stefanovića Karadžića 22
22323 Novi Slankamen
064/40 55 058

Radno vreme: ponedeljak-subota od 8.00 do 17.00

vlada@enterfashion.rs
dalibor@enterfashion.rs